20. - 30. června 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 32. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 20. - 30. června 1995

Obsah:

20. června 1995

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Jiřiny Pavlíkové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

Řeč poslankyně Anny Röschové

l. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, podle sněmovních tisků 1589 a 1761

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1787, 1788, 1823 až 1825

Usnesení schváleno

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezi národních smluv, podle sněmovních tisků 1784 až 1786, 1826 a 1827

Usnesení schváleno

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovních tisků 1077 a 1809

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jaromíra Šimánka

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

21. června 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 1822

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Nečase

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile, podle sněmovního tisku 1700

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru, podle sněmovního tisku 1701

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schválena

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995, podle sněmovního tisku 1699

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

X. Vládní návrh zákona o ochranných známkách, podle sněmovních tisků 1639 a 1794

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Pavla Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Jana Kryčera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb.. zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Martina Přibáně

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XII. Vládní návrh zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1431 a 1633

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Evy Novákové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1677 a 1792

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Josefa Hájka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jana Kryčera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1711 a 1795

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Karla Macha

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

22. června 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1712 a 1796

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1677 a 1792

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Doplnění pořadu schůze schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Františka Kozla

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., sněmovní tisky 1431 a 1633

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

23. června 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XVII. Návrh organizačního výboru poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1854 a 1855

Usnesení schváleno

XVIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1856

Usnesení schváleno

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě, podle sněmovního tisku 1830

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

V. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovních tisků 1077 a 1809

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

27. června 1995

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Václava Čundrleho

XXI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Franka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Seifera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

28. června 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona 272/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1649 a 1798

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Miroslava Novotného

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Josefa Pavely

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Josefa Holuba

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Brodského

XXIV. Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1685 a 1799

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

XXVI. Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1718 a 1800

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Usnesení schváleno

XXVII. Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Řeč poslance Martina Syky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIV. Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1685 a 1799

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Usnesení schváleno

XXVIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1735

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jana Klase

Usnesení schváleno

XXIX. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1615

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Pavely

Usnesení schváleno

XXX. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1709

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Luboše Němce

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Usnesení schváleno

XXXI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1710

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Usnesení schváleno

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1675 a 1803

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1652 a 1807

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslankyně Hany Tomanové

Usnesení schváleno

XXXIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995, podle sněmovního tisku 1812

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

29. - 30. června 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Pokračování v projednávání bodu

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1675 a 1803

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Emila Jaroše

Usnesení schváleno

XXXVI. Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1574 a 1801

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1867 až 1869

Usnesení schváleno

XXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1674 a 1802

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1712 a 1796

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXXIX. Návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obci v České republice (rozpočtová pravidla republiková), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb.. o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1 993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1206 a 1342

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Oty Fejfara

Usnesení schváleno

Pokračování v projednáváni bodu

XXXVI. Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1574 a 1801

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1674 a 1802

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Usnesení schváleno

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXX. Upřesnění rozpočtového určení jedné částky z přebytku státního rozpočtu za rok 1994

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XXXXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1811

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopř. PSP Jiřího Vlacha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP