Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Pluhař

Schůze: 15, 25, 29, 39

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 12
část č. 23, část č. 25 (3. 12. 1993)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 18 (8. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 23 (16. 3. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2083) - prvé čtení
část č. 11 (7. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP