Sněmovní tisk 675/0
Novela z. o zřízení ministerstev

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t067500.pdf (Dokument PDF, 302 KB)t067500.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0675a0.pdf (Dokument PDF, 223 KB)t0675a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

19. prosince 2019 v 10:21
ISP (příhlásit)