Sněmovní tisky
Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 49 tisků. (2. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 518/0 Novela z. o dani z nemovitých věcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 519/0 Novela z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 526/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 536/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 590/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 603/0 N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným Poslanecký návrh zákona Schváleno, 297/2021 Sb.
 640/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 649/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 730/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 844/0 N.z.o některých opatřeních ke zmírnění hosp.a soc.dop.epid. - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 855/0 Novela z. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 896/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 252/2021 Sb.
 907/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 953/0 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 985/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1031/0 N. z. o úpravách poskytování ošetřovného - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava

1 2 3ISP (příhlásit)