Sněmovní tisk 776/0
Novela z. o obecní policii

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t077600.pdf (Dokument PDF, 556 KB)t077600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0776a0.pdf (Dokument PDF, 326 KB)t0776a0.doc

Rozesláno poslancům

22. srpna 2012 v 15:27
ISP (příhlásit)