Ústavně právní výbor
Pozvánka na schůzi č. 58 (10. dubna 2013)

Související sněmovní tisky

618 Novela z. - zákoník práce

633 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

757 Novela z. o obcích

760 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

778 Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

928 Novela z. o výkonu vazby

929 Novela z. - insolvenční zákon

930 Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva

931 Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních

932 Novela z. - občanský soudní řád
ISP (příhlásit)