Rozpočtový výbor
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Usnesení č. 26 (21. listopadu 2012)

Související sněmovní tisky

802 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ISP (příhlásit)