Rozpočtový výbor
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Usnesení

č. 5ke 2. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (25. listopadu 2010) 
č. 6k informaci o problematice zavádění reformy účetnictví na úrovni měst a obcí (25. listopadu 2010) 
č. 9Informace Ministerstva financí o připravovaných změnách v rozpočtovém určení daní (28. dubna 2011) 
č. 10Informace Ministerstva financí o organizaci a fungování Finanční správy ČR (28. dubna 2011) 
č. 11k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (28. dubna 2011) 
č. 12Rizikové hospodaření obcí - kritéria vyhodnocení a postup Ministerstva financí ČR (29. června 2011) 
č. 13Kontrola hospodaření územních samosprávných celků - novela zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 352) (29. června2011) 
č. 14k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (29. června 2011) 
č. 15k 6. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (12. října 2011) 
č. 16k informaci Ministerstva financí o řešení finančních dopadů nižších daňových výnosů u obcí a měst v roce 2012 (12. října 2011) 
č. 17k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (12. října 2011) 
č. 18k 7. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (30. listopadu  2011) 
č. 19k informaci Ministerstva financí k zajišťování údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí na úrovni územních samosprávných celků (30. listopadu  2011) 
č. 20k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (30. listopadu 2011) 
č. 21k 8. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (4. dubna  2012) 
č. 22k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 541) (4. dubna 2012) 
č. 24Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 694) b)k vládnímu návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti sesnižováním schodků veřejných rozpočtů (sněmovní tisk 695) Menšina poslanců podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů Evropské unie po úvodním slově zástupce Ministerstva financí nám. L. Minčiče, J. Zikla a po rozpravě (26. června 2012) 
č. 25k 10. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (21. listopadu 2012) 
č. 26k návrhu změn zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (21. listopadu 2012) 
č. 27k návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (21. listopadu 2012) 

12
ISP (příhlásit)