Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Usnesení č. 31 (z 15. schůze)
ISP (příhlásit)