Volební výbor
Usnesení č. 129 (z 24. schůze)

Související sněmovní tisky

964 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2012
ISP (příhlásit)