Volební výbor
Usnesení VOV

č. 1K návrhu pořadu 1. schůze výboru (8. července 2010) 
č. 2K návrhu na způsob volby funkcionářů výboru (8. července 2010) 
č. 3Stanovení počtu a volba ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 4Ustavení volební komise pro tajné volby konané výborem (8. července 2010) 
č. 5K volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 6K stanovení počtu a volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 7K termínu a pořadu 2. schůze výboru (8. července 2010) 
č. 8Schválení programu 2. schůze výboru (11. srpna 2010) 
č. 9Sdělení předsedy (K vypsání výzvy na doplnění členů Rady Českého rozhlasu a Rady České televize) (11. srpna 2010) 
č. 10K požadovaným náležitostem návrhů kandidátů na člena Rady Českého rozhlasu/ /Rady České televize (11. srpna 2010) 
č. 11k změně názvu výboru (11. srpna 2010) 
č. 12Návrh termínu a programu příští schůze (11. srpna 2010) 
č. 13Schválení programu 3. schůze výboru (7. října 2010) 
č. 14k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - tisk č. 27 (7. října 2010) 
č. 15Informace o došlých návrzích kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize (7. října 2010) 
č. 16Určení zpravodajů výboru pro ověření náležitostí kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu (7. října 2010) 
č. 17Určení zpravodajů výboru pro ověření náležitostí kandidátů na člena Rady České televize (7. října 2010) 
č. 18Návrh termínu a programu příští schůze (7. října 2010) 
č. 19Schválení programu 4. schůze výboru (18. listopadu 2010) 
č. 20Informace o dokladech kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu (18. listopadu 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)