Členové - Poslanecký klub Levého bloku

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
Ladislav Body Středočeský LB VPLP
Mgr. Stanislava Bumbová Jihočeský LB VVVKMSKVY
JUDr. Miroslav Čapek Severočeský LB BBVVKNZ
Ing. Vojtěch Čechák Jihomoravský LB ZEV
PaedDr. Květoslava Čelišová Severočeský LB, KSČM VVVKM
Václav Čundrle Jihomoravský LB ZAVSKPKPS, SKDP
RNDr. Václav Exner, CSc. Hlavní město Praha LB, KSČM VPLP, ORGVSKRV
Václav Frank Středočeský LB, KSČM VSRZPVK
JUDr. Jiří Hájek Jihočeský LB, KSČM 
Ing. Josef Hájek Východočeský LB RVSKBA
JUDr. Antonín Hrazdíra Jihomoravský LB VSRZP, ORGV
Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Jihomoravský LB ZEV
Martin Chudoba Severočeský LB VVVKMVKNZ
Ing. Václav Klučka Severomoravský LB BBVSKPO
PaedDr. Vlastislav Kuchař Severomoravský LB VSRZPSKRV
Hana Lagová Západočeský LB VSPZ
Doc. PhDr. Jiří Machalík, CSc. Severomoravský LB VPLP
Ing. Josef Mandík Východočeský LB, KSČM ZEV
Ing. Jiří Maryt Západočeský LB RV
Jaroslav Matějka Jihomoravský LB HVSKRV
JUDr. Dalibor Matulka Jihomoravský LB, KSČM UPV, MIVSKDP
JUDr. Jan Navrátil Jihomoravský LB, KSČM UPV
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. Středočeský LB MIV, VPLP, ORGV
Ing. Jaroslav Palas Severomoravský LB, Nezařazení, ČSSD ZEV
RSDr. Ing. Svatomír Recman Severomoravský LB, KSČM RVSKPKPS
MUDr. Ladislav Rymeš Východočeský LB, Nezařazení, ČSSD VSPZ
JUDr. Vladimír Řezáč Severočeský LB, ČSSD BBV
Ing. Tomáš Sojka Středočeský LB HV
PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. Severomoravský LB VVVKMSKDP, VK
Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc. Hlavní město Praha LB ZAV
Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc. Východočeský LB, KSČM VSPZ
Anna Váchalová Západočeský LB VSPZ
Zdeněk Vlček Středočeský SPR-RSČ, Nezařazení, HSD-SMS, Nezařazení, LB VPLPSKPKPS
Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. Hlavní město Praha LB HV, ORGV
PhDr. Vratislav Votava Hlavní město Praha LB, KSČM ZAV
Jaroslav Žižka Severočeský LB VSRZPISP (příhlásit)