Schválený pořad a stav projednávání 82. schůze

Od 10. 2. 2021 17:00 (přerušeno)
Aktuální stav k 10. 2. 2021, 19:07

Přerušeno.


Zákony - druhé čtení

  1. (1.)

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení     (přerušeno)

Zákony - prvé čtení

  1. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1073/ - prvé čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze