Pořad 82. schůze

82. schůze (10. února 2021)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Projednávání (10. února 2021)Přihlásit/registrovat se do ISP