Schválený pořad a stav projednávání 65. schůze

Od 19. 11. 2020 14:00 do 20. 11. 2020 09:45
Aktuální stav k 20. 11. 2020, 09:45


Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - prvé čtení

  1. 2.

    Návrh poslanců Jana Řehounka, Zbyňka Stanjury, Jiřího Dolejše, Věry Kovářové a Jana Hrnčíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze