Sněmovní tisk 1058
Novela z. o distribuci pojištění a zajištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Řehounek, Zbyněk Stanjura, Jiří Dolejš, Věra Kovářová, Jan Hrnčíř) předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: Řehounek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 20. 10. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1058.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 11. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2020 jako tisk 1058/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1293/20, PID ALBSBUMK6ERR.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 11. 2020 na 65. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1360). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 11. 2020 na 65. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 66, usnesení č. 1360).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 8. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 10. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 216 pod číslem 524/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: obchodní zprostředkovatel, odborná kvalifikace, pojištění, zajištění, zkouška

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)