Návrh pořadu 63. schůze

Od 27. 10. 2020 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 1063/