Sněmovní tisk 1063
Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 10. 2020 jako tisk 1063/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 22. 10. 2020.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1063/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1063/2 (stanovisko).
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2020 na 63. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 6, usnesení č. 1317).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 23. 10. 2020 jako senátní tisk 336/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 10. 2020 a přijal usnesení č. 184 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 10. 2020 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 336/1 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 520).Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, epidemie, humanitární pomoc, lékař, NATO, nemocniční zařízení, vojenská spolupráceISP (příhlásit)