Schválený pořad a stav projednávání 63. schůze

Od 27. 10. 2020 14:00 do 27. 10. 2020 15:34
Aktuální stav k 27. 10. 2020, 15:35


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 1063/  (schváleno)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze