Schválený pořad a stav projednávání 45. schůze

Od 4. 9. 2012 14:00 do 7. 9. 2012 13:00
Aktuální stav k 7. 9. 2012, 13:04


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.St 5. 9., 1. bod dopoledne

  Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny   

Zákony - druhé čtení

 1. 2.St 5. 9., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 3.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 2. 4.

  Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/3/ - zamítnutý Senátem  (nepřijat)  

 3. 5.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/9/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 4. 6.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/5/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 5. 7.

  Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 6. 8.

  Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 9.

  Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/4/ - vrácený prezidentem republiky  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 10.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/5/ - vrácený Senátem  

 2. 11.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/5/ - vrácený Senátem  

 3. 12.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/8/ - vrácený Senátem  

 4. 13.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/4/ - vrácený Senátem  

 5. 14.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 594/4/ - vrácený Senátem  

 6. 15.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/3/ - vrácený Senátem  

 7. 16.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/3/ - vrácený Senátem  

Zákony - třetí čtení

 1. 17.

  Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu   

 2. 19.Pá 7. 9., 1. bod

  Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Davida Ratha   

 3. 20.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 h

 4. 21.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 h


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze