Schválený pořad a stav projednávání 31. schůze

Od 9. 11. 2011 00:00 do 9. 11. 2011 19:00
Aktuální stav k 9. 11. 2011, 19:08


Zákony - třetí čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze