Schválený pořad a stav projednávání 3. schůze

Od 10. 8. 2010 14:00 do 10. 8. 2010 22:00 (žádost vlády ČR o vyslovení důvěry - vyslovena)
Aktuální stav k 10. 8. 2010, 21:47


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

  2. 2.

    Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze