Schválený pořad a stav projednávání 42. schůze

Od 15. 11. 2001 15:00:30 do 15. 11. 2001 19:00
Aktuální stav k 15. 11. 2001, 18:51


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1143/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1828 ze dne 31. října 2001   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze