Schválený pořad a stav projednávání 31. schůze

Od 12. 1. 2001 09:00 do 13. 1. 2001 03:00
Aktuální stav k 13. 1. 2001, 03:04


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Situace v České televizi   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze