Schválený pořad a stav projednávání 3. schůze

Od 18. 8. 1998 14:00 do 19. 8. 1998 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

 2. 2.

  Návrh na poskytnutí příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám   

 3. 3.

  Návrh na způsob projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech   

 4. 4.

  Návrh na způsob projednávání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 v Poslanecké sněmovně   

 5. 5.

  Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 7.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 8.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády   

 3. 9.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze