Schválený pořad a stav projednávání 20. schůze

Od 21. 12. 1999 10:00 do 22. 12. 1999 11:00
Aktuální stav k 23. 8. 2000, 10:55


Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 2.

  Návrh zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), vrácený Senátem /sněmovní tisk 269/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - prvé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - třetí čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze