Schválený pořad a stav projednávání 16. schůze

Od 14. 9. 1999 14:00 do 14. 9. 1999 17:00
Aktuální stav k 14. 1. 2000, 10:41


Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 1.

  Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/4/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 3.

  Návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 2. 4.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/2/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 3. 5.

  Návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 4. 6.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/2/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 5. 7.

  Návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 6. 8.

  Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 7. 9.

  Návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 8. 10.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/2/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - prvé čtení

 1. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky k řešení následků zemětřesení v Turecku /sněmovní tisk 334/  (schváleno)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze