Schválený pořad a stav projednávání 12. schůze

Od 21. 4. 1999 14:00 do 21. 4. 1999 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/  (schváleno)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze