Schválený pořad a stav projednávání 1. schůze

Od 25. 6. 1996 14:00 do 27. 6. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Slib poslanců   

 3. 3.

  Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejich funkcionářů   

 4. 4.

  Návrh předsedajícího na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru   

 5. 5.

  Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny   

 6. 6.

  Návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru   

 7. 7.

  Návrh předsedajícího schůze na potvrzení volby předsedy mandátového a imunitního výboru   

 8. 8.

  Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci a náhradníci za poslance byli platně zvoleni   

 9. 9.

  Volba předsedy Poslanecké sněmovny   

 10. 10.

  Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny   

 11. 11.

  Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmlovny   

 12. 12.

  Volba místopředsedů Poslanecké sněmovny   

 13. 13.

  Návrh předsedy volební komise na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny   

 14. 14.

  Návrh na zřízení dalších výborů Poslanecké sněmovny   

 15. 15.

  Návrh na stanovení počtu členů všech dalších výborů Poslanecké sněmovny   

 16. 16.

  Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy výborů   

 17. 17.

  Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze