Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 1. schůze

1. schůze (25., 27. června 1996)


Zahájení schůze

I. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. června 1996)

II. Slib poslanců

Projednávání (25. června 1996)

III. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejich funkcionářů

Projednávání (25. června 1996)

IV. Návrh předsedajícího na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru

Projednávání (25. června 1996)

V. Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. června 1996)

VI. Návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru

Projednávání (27. června 1996)

VII. Návrh předsedajícího schůze na potvrzení volby předsedy mandátového a imunitního výboru

Projednávání, část č. 1 (27. června 1996)
Projednávání, část č. 2

VIII. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci a náhradníci za poslance byli platně zvoleni

Projednávání (27. června 1996)

IX. Volba předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. června 1996)

X. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (27. června 1996)
Projednávání, část č. 2

XI. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmlovny

Projednávání (27. června 1996)

XII. Volba místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. června 1996)

XIII. Návrh předsedy volební komise na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. června 1996)

XIV. Návrh na zřízení dalších výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. června 1996)

XV. Návrh na stanovení počtu členů všech dalších výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. června 1996)

XVI. Sdělení předsedy volební komise o lhůtě na podání návrhů na členy výborů

Projednávání (27. června 1996)

XVII. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. června 1996)Přihlásit/registrovat se do ISP