Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 2. 2. 1993 14:00 do 5. 2. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 83/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 84/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona o oddělení měny /sněmovní tisk 80/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny   

 2. 5.

  Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky   

 3. 6.

  Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky   

 4. 7.

  Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.   

 5. 8.

  Návrh Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou   

 6. 9.

  Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze