Sněmovní tisk 80
Vládní návrh zákona o oddělení měny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 3. 2. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 60/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Měna

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice  • ISP (příhlásit)