Schválený pořad a stav projednávání 32. schůze

Od 20. 6. 1995 14:00 do 29. 6. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1787, 1788, 1823 - 1825/ -   

Zákony -

 1. 1.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1784 - 1786, 1826 a 1827 -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednáváni zásad zákonů. /sněmovní tisk 1787/ -   

 3. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1784-1786/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisky 1077 a 1809/ -   

 2. 5.

  Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, /sněmovní tisk 1077, 1809/ -   

 3. 5.

  Vládní návrh ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisky 1129 a 1810/ -   

Smlouvy -

 1. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze /sněmovní tisk 1822/ -   

 2. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů, vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze /sněmovní tisk 1822/ -   (Schváleno)  

 3. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile /sněmovní tisk 1700/ -   

 4. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru /sněmovní tisk 1701/ -   

 5. 9.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995 /sněmovní tisk 1699/ -   

Zákony -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1677 a 1792/ -   

 2. 10.

  Vládní návrh zákona o ochranných známkách, /sněmovní tisk 1639, 1794/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1676 a 1793/ -   

 4. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb. zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisk 1430, 1632/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 12.

  Vládní návrh zákona o ochranných známkách /sněmovní tisky 1639 a 1794/ -   

 6. 12.

  Vládní návrh zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., /sněmovní tisk 1431, 1633/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 7. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1711 a 1795/ -   

 8. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1677, 1792/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 9. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1676, 1793/ -   

 10. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1712 a 1796/ -   

 11. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1711, 1795/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 12. 15.

  Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb. /sněmovní tisky 1620 a 1797/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1995 /sněmovní tisk 1776/  

Zákony -

 1. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1712, 1796/ -   

 2. 17.

  Návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. /sněmovní tisky 1206 a 1342/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 17.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1854, 1855/ -   

 2. 18.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1856/ -   

Zákony -

 1. 18.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. /sněmovní tisky 1649 a 1798/ -   

Smlouvy -

 1. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě /sněmovní tisk 1830/ -   (Schváleno)  

Zákony -

 1. 19.

  Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisky 1589 a 1761/ -   

 2. 20.

  Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb. /sněmovní tisky 1685 a 1799/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 20.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 21.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 21.

  Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění /sněmovní tisky 1574 a 1801/ -   

 2. 22.

  Návrh Poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., /sněmovní tisk 1649, 1798/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění /sněmovní tisky 1674 a 1802/ -   

 4. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1651 a 1805/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995   

Zákony -

 1. 24.

  Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., /sněmovní tisk 1685, 1799/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi   

 2. 26.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1709/  

Zákony -

 1. 26.

  Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1718, 1800/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR   

 2. 28.

  Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994 /sněmovní tisk 1735/  

Zákony -

 1. 28.

  Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisky 1591 a 1806/ -   

 2. 29.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1430 a 1632/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1615/  

 2. 30.

  Výroční zpráva o činnosti pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka pozemkového fondu České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1709/  (Schváleno)  

Zákony -

 1. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1431 a 1633/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 31.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995 /sněmovní tisk 1710/  

Zákony -

 1. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech /sněmovní tisk 1650/ -   

 2. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících /sněmovní tisk 1675, 1803/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 32.

  Návrh poslanců R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 1820/ -   

 4. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., /sněmovní tisk 1652, 1807/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 33.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb. /sněmovní tisky 1652 a 1807/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995 /sněmovní tisk 1812/  

 2. 35.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995 /sněmovní tisk 1776/  (Schváleno)  

 3. 35.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 4. 36.

  Návrh na odvolání členů Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR   

Zákony -

 1. 36.

  Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, /sněmovní tisk 1574, 1801/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 37.

  Návrh na odvolání člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 37.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1867-1869/ -   

Zákony -

 1. 38.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, /sněmovní tisk 1674, 1802/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Návrh na volbu členů Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR   

 2. 39.

  Návrh na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR   

Zákony -

 1. 39.

  Návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb. /sněmovní tisk 1206, 1342/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 40.

  Upřesnění rozpočtového určení jedné částky z přebytku státního rozpočtu za rok 1994   

 2. 40.

  Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu   

 3. 41.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1811/  

 4. 41.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994 /sněmovní tisk 1703/  

 5. 42.

  Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi   

Zákony -

 1. 43.

  Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1718 a 1800/ -   

 2. 44.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících /sněmovní tisky 1675 a 1803/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 45.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995 /sněmovní tisk 1811/  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze