Schválený pořad a stav projednávání 13. schůze

Od 12. 10. 1993 14:00 do 15. 10. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony -

 1. 1.

  ného jednání /sněmovní tisky 473 a 512/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 550 - 562 a 572/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 564 - 568 a 573/ -   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 498 a 515/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

 2. 6.

  Analýza stavu v oblasti migrace na území České republiky a dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace /sněmovní tisk 495/  

 3. 7.

  Rezignace členů prezidia Pozemkového fondu České republiky   

 4. 8.

  Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice   

 5. 9.

  Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky   

 6. 10.

  Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu   

 7. 11.

  Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   

 8. 12.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 9. 13.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

Zákony -

 1. 14.

  Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl /sněmovní tisky 510 a 563/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 575/  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze