Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 46 (29. a 30. května 2013)
č. 45 (22. a 23. května 2013)

Zápisy z jednání

č. 46 (29. a 30. května 2013)
č. 45 (22. a 23. května 2013)

Usnesení

č. 175k prioritám České republiky k návrhu reformy Společné zemědělské politiky EU pro plánovací období let 2014 - 2020 (30. května 2013)
č. 174k termínu a pořadu příští schůze zemědělského výboru (29. května 2013)
č. 173k návrhu poslanců Jiřího Papeže, Pavola Lukši, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ (29. května 2013)
č. 172k návrhu poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ (29. května 2013)
č. 171k vládnímu návrhu zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ (29. května 2013)

Semináře

Podpora zemědělského pojištění (17. června 2013)
sy020_130529_bezpecnost_potravin.docx
„Novela zákona o vodovodech a kanalizacích“ (6. května 2013)
Zákon o pohonných hmotách č. 311/2006 Sb., v souvislosti s předloženým sněmovním tiskem 883 (7. března 2013)
Seminář k vládnímu návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/ (6. září 2012)ISP (příhlásit)