Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 50zrušena (8. srpna 2013)
č. 47zrušena (21. června 2013)

další

Zápisy z jednání

č. 48 (19. června 2013)
č. 46 (30. května 2013)

další

Usnesení

č. 325k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (23. května 2013)
č. 324k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 25. února - 19. května 2013 (23. května 2013)
č. 323k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici /kód dokumentu 5960/13, KOM(2013) 28 v konečném znění/ (23. května 2013)
č. 322k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva /kód dokumentu 5899/13, KOM(2013) 18 v konečném znění/ (23. května 2013)
č. 321k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úroveně bezpečnosti sítí a informací v Unii /kód dokumentu 6342/13, KOM(2013) 48 v konečném znění/ (23. května 2013)

další

Semináře

Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (24. května 2013)
Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (13. dubna 2012)
Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (8. dubna 2011)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit)