Výbor pro bezpečnost
O výboru

Výbor pro bezpečnost se zabývá všemi segmenty vnitřní a vnější bezpečnosti státu.

V oblasti vnitřní bezpečnosti se v 7. volebním období výbor zabývá především věcmi týkajícími se veřejného pořádku, kybernetickou a energetickou bezpečností státu a fungováním všech složek integrovaného záchranného systému. Za velmi aktuální výbor v tomto volebním období dále považuje i otázky situace českého vězeňství a financování bezpečnostních složek včetně mzdového ohodnocení příslušníků bezpečnostních sborů. Pro druhou polovinu volebního období výbor předpokládá rozsáhlejší diskusi k postavení obecních a městských policií.

V části týkající se vnější bezpečnosti se výbor dlouhodobě zabývá především podmínkami migrace osob z třetích zemí a její právní úpravy a bezpečnostními otázkami v schengenském prostoru. Akcent klade na kontakty se Spolkovou republikou Německo při přeshraniční spolupráci v boji proti pašování drog. V rámci kontaktů mezi parlamenty členských států EU převládají kontakty mezi partnerskými výbory, kterými jsou ve většině parlamentů výbory pro bezpečnost, vnitřní správu a spravedlnost.

Výbor rovněž projednává návrhy kapitol státního rozpočtu a návrhy kapitol státního závěrečného účtu Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti v části Vězeňská služba, Bezpečnostní informační služby a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Výbor pro bezpečnost má pro projednávání dílčích odborných záležitostí či kontrolních působností zřízeny 3 podvýbory: podvýbor pro integrovaný záchranný systém, podvýbor pro vězeňství a podvýbor pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.
ISP (příhlásit)