Výbor pro bezpečnost
Usnesení VB

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro bezpečnost (14. prosince 2011) 
č. 2k ustavení volební komise (14. prosince 2011) 
č. 3k volbě předsedy výboru (14. prosince 2011) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (14. prosince 2011) 
č. 5k návrhu termínu a pořadu 2 schůze výboru (14. prosince 2011) 
č. 6k návrhům zahraničních služebních cest výboru pro bezpečnost v roce 2012 (18. ledna 2012) 
č. 7ke zřízení podvýborů výboru pro bezpečnost a ke stanovení maximálního počtu členů podvýborů (18. ledna 2012) 
č. 8k návrhu termínu a pořadu 3. schůze výboru pro bezpečnost (18. ledna 2012) 
č. 9"Prověrka mimořádného dohledu Vrchního státního zastupitelství na Městském zastupitelství v Praze dne 6. února 2012". (21. února 2012) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 536) (29. února 2012) 
č. 11"Efektivita práce Agentury pro sociální začleňování při řešení problémů sociálně nepřizpůsobivých osob" (29. února 2012) 
č. 12k průběžné zprávě ministra vnitra o plnění přijatých opatření k bezpečnostní situaci v tržnici SAPA. (29. února 2012) 
č. 13"Vzestup kriminality v České republice v roce 2011" (29. února 2012) 
č. 14k volbě členů podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby (29. února 2012) 
č. 15k volbě členů podvýboru pro integrovaný záchranný systém (29. února 2012) 
č. 16k volbě členů podvýboru pro reformu Policie České republiky (29. února 2012) 
č. 17k potvrzení volby předsedů podvýborů (29. února 2012) 
č. 18k návrhu termínu a pořadu 5. schůze výboru pro bezpečnost (29. února 2012) 
č. 19k bodu „Pravomoci Finančního analytického útvaru Ministerstva financí“ (4. dubna 2012) 
č. 20k bodu „Kybernetická bezpečnost České republiky (aktuální situace ve vztahu k podpisu mezinárodní obchodní dohody ACTA)“. (4. dubna 2012) 

1234
ISP (příhlásit)