Výbor pro životní prostředí
O výboru

Výbor pro životní prostředí byl ustaven v České národní radě v únoru 1990. V letech 1992 až 2006 byla agenda životního prostředí včleněna do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (od roku 1993 v rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

Obnoven jako samostatný byl výbor pro životní prostředí v V. volebním období Poslanecké sněmovny (2006 - 2010). Měl 18 členů a předsedou byl zvolen Libor Ambrozek (KDU - ČSL). Během tohoto období výbor projednal 40 návrhů zákonů a více než 12 zpráv, rozpočtových kapitol atd.

Rovněž v VI. volebním období Poslanecké sněmovny (2010 - 2013) pracoval výbor pro životní prostředí s 18 členy. Předsedou výboru byl Milan Šťovíček (VV, později STAN). V tomto zkráceném volebním období se výbor zabýval 32 návrhy zákonů a více než 9 zprávami a rozpočtovými kapitolami.

V VII. volebním období Poslanecké sněmovny (2013 - 2017) měl výbor pro životní prostředí 15 členů. Předsedou byl Robin Böhnisch (ČSSD). Výbor se zabýval 32 návrhy zákonů, dále zprávami a rozpočtovými kapitolami a také 4 mezinárodními smlouvami. Mezi nejvýznamnější projednávané materiály VII. volebního období patřila ve výboru pro životní prostředí novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která zavedla nová pravidla pro národní parky a také Pařížská klimatická dohoda.

Mimo projednávání návrhů zákonů, rozpočtových kapitol (Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a Český báňský úřad) a zpráv výbor organizuje odborné semináře, debaty, kulaté stoly, výstavy, veřejná slyšení, prezentace resortních organizací a veřejnoprávních i soukromých subjektů z environmentální oblasti.
ISP (příhlásit)