Výbor pro životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 36 (13. srpna 2013)
č. 35 (11. června 2013)
č. 34 (23. května 2013)
č. 33 (16. až 18. dubna 2013)
č. 32 (21. března 2013)

další

Zápisy z jednání

č. 35 (11. června 2013)
č. 34 (23. května 2013)

další

Usnesení

č. 83Vládní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 999) (11. června 2013)
č. 82Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2012 (23. května 2013)
č. 81Státní závěrečný účet za rok 2012, kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí ČR (23. května 2013)
č. 80Státní závěrečný účet za rok 2012, kapitola 348 - Český báňský úřad (23. května 2013)
č. 79Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 435) (23. května 2013)

další

Semináře

Problematika Národního parku Šumava (2. května 2013)
Problematika nakládání s elektroodpady v ČR (18. října 2012)
PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY V ČR (18. října 2012)
BIO SUMMIT 2011 (15. listopadu 2011)
Seminář k problematice měření emisí pachových látek (13. října 2011)

další
ISP (příhlásit)