Volební výbor
Aktuality

Seznamy došlých kandidátů na členy RČT a RČRo (25. 6. 2013)
Volební výbor zveřejňuje sezam došlých kandidátů na členy RČT a RČRo, stav ke dni 17. června 2013

Přehled došlých návrhů na volbu členů Rady České televize

1. PhDr. SVAČINA Jan FITES – Český filmový a televizní svaz

Přehled došlých návrhů na volbu členů Rady Českého rozhlasu

1. Mgr. Dohnálková Hana,dipl.um Základní umělecká škola Dobřichovice
2. Mgr. ENGEL Martin Československý ústav zahraniční
3. Ing. FLORIAN Jiří Občanské sdružení Paměť
4. KRÁTKÝ Štěpán Hospodářství a ekonomika, odborné sdružení pro rozvoj společnosti a regionů
5. Ing. VOLF Jiří Sdružení zvoneček – Praha
6. Zelenka Antonín Spolek Šalamoun
ISP (příhlásit)