Volební výbor
Aktuality

25. schůze VOV svolaná na 20. června 2013 se neuskuteční. (3. 6. 2013)
Jednání bude svoláno na září t.r. ve výborovém týdnu.

ISP (příhlásit)