Kontrolní výbor
Aktuality

Výroční finanční zprávy politických stran a hnutí za rok 2012 (14. 3. 2013)
Politické strany a politická hnutí jsou dle zákona č. 424/1991 Sb. povinny předložit do 1. dubna 2013 Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu za rok 2012 na předepsaném formuláři.

Formulář je stanoven vyhláškou č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně, ve znění vyhlášky č. 40/2010 Sb.

ISP (příhlásit)