Kontrolní výbor
Aktuality

Předání agendy VFZ politických stran a politických hnutí ÚDHPSH (12. 7. 2017)
Dne 12. července 2017 byly v souladu s novelou zákona č. 424/1991 Sb. předány originály výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2006 - 2016 Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Tím bylo dokončeno předání kompletní agendy VFZ Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který je nyní jediným orgánem kompetentním ve věci výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

ISP (příhlásit)