Kontrolní výbor
Aktuality

Mezinárodní seminář Výzvy v oblasti udržitelné energie (20. 4. 2017)
Dne 27. dubna 2017 od 9.30 hodin pořádá Nejvyšší kontrolní úřad pod záštitou kontrolního výboru PS a výboru pro životní prostředí PS Mezinárodní seminář "Výzvy v oblasti udržitelné energie", viz pozvánka.

Seminář zahájí prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Dále vystoupí DING Yan, zástupkyně generálního ředitele odboru auditu zdrojů a životního prostředí Národního kontrolního úřadu Číny, Helder Faria Viegas, vyšší manažer senátu I Evropského účetního dvora, Mark Gaffigan, ředitel odboru přírodních zdrojů a životního prostředí Vládního auditního úřadu USA, Helena Vorbová, ředitelka odboru kontroly sociálních věcí, životního prostředí, školství, kultury a zdravotnictví NKÚ a Michal Rampír, vedoucí oddělení kontroly sociálních věcí a životního prostředí NKÚ. 

ISP (příhlásit)