Digitální badatelna

Archiv Poslanecké sněmovny je nyní v intenzivním procesu skenování vybraných archivních materiálů (dokumenty parlamentní činnosti, fotografie), které jsou postupně zpřístupňovány v budované Digitální badatelně.

Digitální badatelna tvořená naskenovanými dokumenty z archivního fondu vytváří potřebnou nadstavbu ke stávajícímu Digitálnímu repozitáři, aby všichni zájemci měli k dispozici ucelený přehled všech nezbytných materiálů ke studiu historických období našeho parlamentarismu.


Navigace sekce Digitální badatelna

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)