O Archivu

Archiv Poslanecké sněmovny je veřejným specializovaným archivem a jeho činnost se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Archiv přejímá a spravuje archiválie vzniklé z činnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Kanceláře Poslanecké sněmovny. Dále pak pečuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje archiválie předchůdců Poslanecké sněmovny a jejich kanceláří. Po odborné stránce spolupracuje s archivními institucemi a organizacemi v České republice i zahraničí.

Služby archivu jsou k dispozici poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny, zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, ale především badatelské veřejnosti (viz sekce pro badatele). Archiv spravuje 61 archivních souborů (podrobnosti zde) o celkovém objemu přes 1000 běžných metrů archiválií.

V rámci organizační struktury Kanceláře Poslanecké sněmovny je archiv oddělením odboru Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny.


Navigace sekce O archivu

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)