Pro badatele

Badatelny Archivu Poslanecké sněmovny jsou umístěny na adresách Sněmovní 1, Praha 1 a Komunardů 1634/44, Praha 7 (umístění jednotlivých fondů viz tabulka dole).

Studium se řídí dle platného Badatelského řádu.

Pro veřejnost jsou badatelny archivu otevřeny ve dnech úterý až čtvrtek od 9:00 do 15:00 hodin. V době konání schůzí Poslanecké sněmovny je badatelna ve Sněmovní 1 pro veřejnost uzavřena.

Termín návštěvy je třeba domluvit předem.

Archiválie ke studiu je možné objednat na emailové adrese archiv@psp.cz.

Fondy a jejich umístění:

Praha 1, Sněmovní 1 Praha 7, Komunardů 1634/44
Poslanecká sněmovna 1993 -
Revoluční národní shromáždění 1918 - 1920

Národní shromáždění 1920 - 1939
  Prozatímní národní shromáždění 1945 - 1946
  Ústavodárné národní shromáždění 1946 - 1948
  Národní shromáždění ČSR/ČSSR 1948 – 1968
  Česká národní rada 1968 - 1992
  Federální shromáždění ČSSR 1969 – 1990
  Federální shromáždění ČSFR 1990 - 1992

Navigace sekce Pro badatele

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)