Aktuality

Výstavba nového depozitáře (7. 5. 2021)
Stavba nových prostor Parlamentní knihovny a Archivu PS rychle postupuje.

26. srpna 2020 byl položen základní kámen výstavby nové budovy NKÚ, kde bude i část prostor pro potřeby Parlamentní knihovny a Archivu PS - 2500 m2 depozitářů a technické zázemí pro údržbu rozsáhlých fondů.

Live kamera ze stavby nových depozitářů PK a APS (budova NKÚ):

 

Model nové budovy:

Kancelář Poslanecké sněmovny je partnerem Nejvyššího kontrolního úřadu při výstavbě nového objektu v Holešovicích, jehož základní kámen byl položen ve středu 26. srpna 2020.

Nová stavba se bude skládat ze dvou objektů, které budou po dokončení sloužit jako trvalé sídlo NKÚ a rovněž pro externí provozy Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny. V areálu někdejšího holešovického pivovaru vzniknou dvě moderní kancelářské budovy s nejnižšími náklady životního cyklu a životností, která náleží významným veřejným budovám. Jde o první velkou veřejnou stavební zakázku v ČR v oblasti pozemního stavitelství zadanou podle současných mezinárodních standardů FIDIC. Zároveň jde o pilotní projekt, který využívá metodu Building Information Management (BIM), tedy informační modelování staveb. Přilehlý areál, jídelna i nový park budou přístupné veřejnosti. Služby pro veřejnost nabídne i Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny.

Důvodem účasti KPS v projektu je dlouhodobý nedostatek odpovídajících prostor pro uložení rozsáhlých sbírek knihovny a archivu. K provozu těchto pracovišť již dlouhodobě nepostačují kapacity areálu Poslanecké sněmovny na Malé Straně. Většina fondu knih a archiválií je proto uložena v pronajímaných depozitářích, a to dokonce dílem mimo Prahu. Dlouhodobě pak knihovna a archiv nedisponují zázemím v podobě restaurátorských dílen, ani odpovídajícími prostory pro veřejnost. Výstavba holešovického areálu proto představuje kvalitativní předěl v možnostech rozvoje těchto odborných součástí KPS.

Kanceláři Poslanecké sněmovny budou po dokončení sloužit prostory o výměře cca 2 500 m2, které jsou účelově vyprojektovány především pro depozitáře s perspektivní kapacitou až 15 km uložených knih a archiválií, což představuje rezervu pro růst sbírkových fondů na několik desetiletí. Funkčně budou depozitáře provázány s ateliérem restaurátorů a digitalizační laboratoří. Toto zázemí s potřebným technologickým vybavením umožní zahájit systematické práce na ošetření a záchraně sbírkových fondů. Jejich vybrané části budou postupně digitalizovány a zpřístupněny badatelské veřejnosti. Ke komfortu uživatelů bude sloužit moderní studovna.

Cílem je rozdělit služby knihovny a archivu na činnosti vázané přímo na chod obou komor parlamentu, které zůstanou v malostranském areálu, a na nabídku pro veřejnost, jež se bude koncentrovat v nové expozituře v Holešovicích. Po zprovoznění stavby se obě pracoviště hodlají soustředit právě na posílení své komunikace s odbornou mimoparlamentní veřejností, jako jsou akademici, studenti a zástupci dalších profesí, kteří mohou čerpat z bohatých parlamentních zdrojů.

Investiční prostředky na stavbu budou vynaloženy z rozpočtu NKÚ, KPS se bude podílet na vybavení svých budoucích účelově zařizovaných prostor.

Parlamentní knihovna uchovává přes 200 000 svazků z oboru společenských věd – zejména z oblasti práva, politologie, historie, filozofie, sociologie, ekonomie a kultury a nabízí široký výběr periodik. Historicky nejcennější část knihovního fondu byla v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Posláním Archivu Poslanecké sněmovny je péče o archiválie pocházející z činnosti Poslanecké sněmovny a předchozích zákonodárných sborů od roku 1918.Navigace sekce Aktuality

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)