Aktuality

Ústava 1920 - 100 let od přijetí (20. 2. 2020)
Vystavení originálu první ústavy Československé republiky v předsálí Poslanecké sněmovny.

PŘED 100 LETY, NA KONCI ÚNORA 1920,
PŘIJALO REVOLUČNÍ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
ÚSTAVNÍ LISTINU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Originál této první československé ústavy bude vystaven od 26. února do 6. března 2020 ve foyer zasedacího sálu Poslanecké sněmovny.

Návrhem ústavy a jejím přijetím se zabývaly 125. a 126. schůze RNS ve dnech 27. až 29. února 1920.

Doslov předsedy Národního shromáždění Františka Tomáška k přijatým ústavním zákonům:
Vážené shromáždění! A když jsem tohle konstatoval, myslím, že mohu před zakončením té naší práce dnes, která se protáhla do tak pozdních hodin nočních, (Hlasy: Ranních!) - vlastně ranních, abych se sám opravil - myslím, že mohu říci, že máme opravdu památný den za sebou a že můžeme býti hrdi na to, že jsme se tohoto dne dožili, uvědomujíce si plně, že vlastně dnes dokončujeme ten úkol, který jsme přejali tehdy toho 28. října a že vlastně dnes splňujeme to poslední, co nám revoluce tehdáž uložila. Vážené shromáždění! Já myslím, že mohu vysloviti očekávání, že toto dílo, tyto ústavní základy opravdu budou přispívati ku prospěchu, k rozvoji, k rozkvětu té naší drahé československé republiky, jíž volám v tomto okamžiku "Nazdar!" (Shromáždění volá "Nazdar!" Bouřlivý, dlouho trvající potlesk. Shromáždění pěje národní hymny "Kde domov můj?" a "Nad Tatrou sa blýska", načež na levici zapěn "Rudý prapor". Poslanec Kubíček: Ať žije president Masaryk! Shromáždění provolává "Sláva!")

Text ústavy
Podívejte se do Digitální badatelny Archivu Poslanecké sněmovny na Ústavní listinu ČSR a na fotografickou reprodukci vládního návrhu Ústavy.
Historie parlamentarismu a české ústavnosti
Stručná historie vzniku první československé ústavy v r. 1920: zde a zde.

O historii české ústavnosti najdete řadu publikací ve fondu Parlamentní knihovny, stačí zadat do online katalogu hesla "ústava" + "Československo".Navigace sekce Aktuality

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)